Eczacıbaşı Bilişim, Olağanüstü Durum Merkezi’nde (ODM) deprem, sel vb bir felaket anında şirketlerin bilgi işlem sistemlerini etkin ve güvenilir bir şekilde çalışır halde tutarak iş sürekliliğini garantileyen bir ortam sağlar. Anlaşılan hizmet düzeyleri doğrultusunda bilgi işlem sistemleri en kısa sürede çalışır ve kayıplar en düşük seviyede tutulur. Felaketin etkileri tamamen giderilene kadar hizmet verilmeye devam edilir. Böylelikle, kuruluşların bilgi birikim ve deneyimlerini korumalarını sağlanırken, felaket anında temel kurum fonksiyonlarında herhangi bir aksama olması önlenir.

1.1 Replikasyon Yönetimi
Replikasyon, verilerin mevcut Veri Merkezinden başka bir konumda yedeklenmesidir. Replikasyon yönetiminde Oracle Data Guard kullanılmaktadır ve ODM hizmetleri kapsamında anlaşılan hizmet düzeylerine göre şekillenmektedir. Öyle ki, mevcut Veri Merkezindeki verilerle bu verilerin replikasyonunun arasındaki zaman farkı, replikasyonun mevcut Veri Merkezinde hangi miktarda veri biriktirdikten sonra yapılacağı vb parametreler çerçevesinde hareket edilmektedir. Bunun yanı sıra, Oracle Data Guard aracılığıyla failover ve switchover işlemleri yapılmaktadır. Failover, birincil veritabanının kullanılamaz durumda olduğunda ikincil veritabanını kullanmaya geçilmesidir. Switchover ise, birincil veritabanıyla ikincil veritabanının rollerini birbirleriyle değiştirmektir.

Hızlı Başvuru Formu