SAP Uygulama Servis Yönetimi Hizmetleri kapsamında ITIL "Bilişim teknolojileri altyapı kütüphanesi" Çatı-İskelet yapısı kapsamına uyumlu olarak oluşturduğumuz metodoloji ile;

  • Servis yönetimi kavramları tanımlanır.
  • Servisleri en iyi şekilde sürdürmek için kullanıcılar için servis sağlama süreçleri detaylandırılır.
  • Süreçler tecrübe edilmiş süreç örnekleri ile geliştirilir.
  • Servis dahilindeki rol ve sorumluluklar tanımlanır
  • Ölçülebilir süreç ve servis teslimat hedefleri belirlenir ve karşılıklı kabul edilir.
  • Süreçler ve Servis fonksiyonları izlenir, kontrol edilir, raporlanır ve gelişim alanları belirlenerek uygulanır.