Tasdix, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda belirtilen, bilgisayar ortamındaki dokümanlarınızın elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterebileceğiniz bir zaman damgası uygulamasıdır. Tasdix sayesinde, fikir ve eserlerinizin özgün olduğunu ve hangi tarihte elinizde bulunduğunu kanıtlayabilir, noter onayı veya iadeli taahhütlü gönderim gibi eski ve maliyetli yöntemleri kullanmak zorunda kalmazsınız. Ürettiğiniz dokümanların izinsiz kullanılması veya çalınması halinde Tasdix’lenmiş dosyayı delil olarak gösterebilirsiniz.

Tasdix Ne İşe Yarar?

Başta fikir ve sanat eseri sahipleri olmak üzere pek çok kişi çalışmalarının ya da fikirlerinin izinsiz kullanılacağından endişe eder. Bu nedenle de dokümanlarını çeşitli kurumlarda onaylatmak ya da kendi kendine iadeli taahhütlü olarak göndermek gibi yöntemleri kullanır. Tasdix tüm bu işlemleri bilgisayarınız üzerinden, internet bağlantınız ile yapmanızı sağlar.

Tasdix sayesinde olası sorunlara karşı dokümanlarınızın hangi tarihte elinizde olduğu ve üzerinde değişiklik yapılmadığı konusunda yasal geçerliliği olan bir kanıta sahip olursunuz.

Tasdix’in Faydaları Nelerdir?

Tasdix ile dokümanlarınızı;

  • tek bir tıkla,
  • boyut ve dosya formatından bağımsız olarak,
  • düşük maliyetli bir şekilde,
  • bilgilerinizi kimseyle paylaşmadan
  • mesai saatleri ya da tatil günlerine bağımlı olmadan,
  • yerinizden dahi kalkmadan

bilgisayarınızda Tasdix’lersiniz!

  • Noter onayı ve iadeli taahhütlü gönderme gibi eski yöntemler ortadan kalkar!
  • Noter onayı için sayfa başına ödeme yaparken, Tasdix ile boyut ve sayfa sayısı gözetmeden Tasdix’lersiniz!
  • Dokümanlarınızı bilgisayarınız üzerinde Tasdix’ler, kimseyle paylaşmazsınız!
  • Mobil imzanız ile Tasdix’leme yaparak, işlemin sizin tarafınızdan yapıldığını da kanıtlayabilirsiniz!


Ürün dokümanı için tıklayın.

Hızlı Başvuru Formu