IBM Cognos TM1

Hızlı karar almanın önemli hale geldiği iş dünyasında finans departmanlarının bu hıza ve rekabet ortamına yetişebilmesi için finansal performans yönetimi yazılımlarından yardım alması zorunlu bir hale gelmiştir. Bu noktada IBM Cognos TM1 finans karar alıcılarının hızlı analitik bakış açısına sahip olmasına olanak sağlamaktadır. Eczacıbaşı Bilişim, sektöründeki bilgi birikimi ve tecrübesi ile finansal performans yönetimi alanında deneyimli danışmanlarla hizmet vermektedir.

IBM Cognos TM1 kullandığı in-memory teknolojisi ile kullanıcılara verileri hızlı bir şekilde analiz etme seçeneği sunmaktadır. Bu güçlü hesaplama yetenekleri ile birlikte, esnek modelleme ve hızlı senaryo analizi yapma imkanlarını kullanıcılarına vermektedir. TM1 ile bütçe planlama, tahmin, karlılık modelleri oluşturulabilmektedir. TM1 bütçe planlama gibi birçok iş biriminin dahil olduğu süreçlerde çok kullanıcı ile bağlantı kurup sürecin daha aktif bir ortamda geçmesini sağlamaktadır. Kurumlar strateji yönetiminde belirledikleri temel performans göstergelerini (KPI’ları) IBM Cognos TM1 ile yönetip kurumsal karnelerini oluşturabilmektedir.

IBM Cognos TM1 müşteri ortamında veya bulut üzerinde kullanılabilmektedir. Ürün mobil yetenekleri ile kullanıcılara istedikleri yerden verilere ulaşıp analiz yapma olanağı sağlamaktadır.