Yetkinlikler, çalışanın iş profili ile belirlenen temel sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışlardır.

Yetkinliklerin ölçülebilir, gözlemlenebilir ve geliştirilebilir özellikler taşıması gereklidir.

Kritik başarı alanları ve hedeflerle kuruluş/bölüm/birey düzeyinde ulaşılması gereken sonuçlar belirlendikten sonra bireylerin bu sonuçlara bilgi, beceri ve davranışları ile nasıl katkıda bulunabilecekleri belirlenerek gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanır.

Her bir pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler belirlenerek, ilgili davranışlar tanımlanmış ve çalışanlarla paylaşılmıştır.

Yılda bir kez çalışanlar ile yetkinlik değerlendirme görüşmeleri yapılarak gelişmeye açık alanları ve güçlü yönleri belirlenmektedir.

Yetkinlik değerlendirme sonuçları gelişim planlama sistemine girdi teşkil ederek, kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışanın ilgili yetkinliklerini geliştirmesi için yıllık planlamalar yapılır.