Ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanır. Her yıl piyasa ücret araştırması çalışmasına katılarak, Kuruluşun ücret yapısının durum analizi yapılır. İlgili analize göre ücret ayarlamaları gerçekleştirilir.

Ücretler 16 brüt maaş olarak ödenmektedir. Ücretlendirme paketi; maaş, ikramiye (yılda 4 ikramiye her ay maaşa 1/3 oranında yansıtılarak ödenir)

Olaya bağlı olarak ödenen evlilik, doğum, vefat ve çocuk yardımları mevcuttur.

Eczacıbaşı Bilişim’de çalışmayı teşvik ve bağlı çalışanı ödüllendirmek üzere her 5 yılda bir belli bir oranda ödenen kıdemi teşvik ödülü uygulaması mevcuttur.