Performans yönetimi sistemi; kuruluş hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır.

Performans yönetimi sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi amaçlanır.

Kuruluşun insan kaynakları gereksinimlerini belirlemek, “sürekli olarak” kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek, ve kendilerine daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak için her bir çalışan performans yönetimi sistemine dahil olur.

Bu sistem çerçevesinde, bir e-uygulama üzerinden; topluluk için belirlenen hedefler, grup, kuruluş, bölüm ve birey düzeylerine indirgenir. Performans değerlendirmesi, kişilere indirgenen iş hedeflerinin gerçekleşmesi ile ilgili başarıları dikkate alınarak, planlama, ara değerlendirme ve yıl sonu değerlendirme dönemlerinde bireysel görüşmeler ile objektif değerlerlere bağlı kalınarak yapılmaktadır.

Performans yönetimi sistemi kapsamındaki her çalışan için performans değerlendirmesi yapılması, genel performans düzeyi belirlenmesi ve çalışan ile paylaşılması esastır.