1.1.1 KARİYER YÖNETİMİ TEMEL AMACI
Kariyer yönetimi, stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle Topluluk içinden bu gereksinimleri karşılayacak nitelikle insan kaynağının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

Kariyer yönetimi uygulamaları ile;Topluluk, grup ve kuruluş düzeyinde stratejik planlar doğrultusunda organizasyon yapılarının sistematik olarak gözden geçirilmesi, yeni oluşacak ve boşalacak yönetim pozisyonları ile ilgili insan kaynağı gereksinimlerinin ve yetkinliklerin önceden belirlenmesi,stratejik planlar doğrultusunda yeni oluşacak ve boşalacak pozisyonların öncelikle yüksek potansiyelli çalışanlar tarafından doldurulmasını sağlayacak etkin bir sürecin yürütülmesi,yüksek potansiyelli çalışanların sistematik bir yapıda belirlenmesi ve gelişmelerinin izlenmesi,söz konusu çalışanların gelişiminin sağlanması amacıyla, mevcut araçların yanı sıra, rotasyon, projelerle öğrenme, iş başında eğitim, vb. etkinliklerin geliştirilerek sistemli bir biçimde uygulanması amaçlanır.

1.1.2 KARİYER YÖNETİMİ SÜRECİ

  • Tüm çalışanların mevcut ve bir sonraki görevleri konusunda yönlendirilmesi amaçlanır.
  • Kariyer geliştirmede temel kural, belli bir süre içinde kesin bir görev saptanması (kariyer planlaması) değil, çalışan için Topluluk olanakları çerçevesinde uygun olabilecek pozisyonların belirlenmesi olarak tanımlanır.
  • Kişilerin çalıştıkları süre içinde farklı yetkinliklerde farklı düzeylerde gelişim gösterebileceği düşüncesinden hareketle kişinin belli bir süre sonra üstleneceği görev(ler)i belirten kariyer planları yerine, çalışanların yetkinliklerindeki gelişime bağlı olarak aday olabilecekleri pozisyonlar belirlenir.
  • Çalışanlarının kariyer gelişimini sağlamak yöneticilerin temel görevlerinden biridir. Tüm yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların öncelikle performans değerlendirmelerini yapmak, gelişme planlarını oluşturmak ve uygulamak, gelişimlerini izlemek ve kariyer gelişimlerine yönelik uygulamaları gerçekleştirmekle sorumludur.
  • Yedekleme planları, stratejik insan kaynakları planlamasının hem önemli bir girdisi hem de çıktısıdır. Yetkinlik ve iş hedeflerine göre yapılan değerlendirmelerde bazı çalışanların yetkinlikleri itibariyle daha üst bir görevi gerektiğinde belli bir süre sonra devralabilecek potansiyele sahip olmasından yola çıkılarak bunun için gelişme planları yapılır. Tüm yöneticilerin kendilerini yedekleyecek çalışanlar yetiştirmesi performanslarının bir parçası olarak görülür.
  • Kariyer yönetimi ile ilgili çalışmalar, “kuruluş insan kaynakları planlama kurulu” tarafından yürütülür.