İNSAN KAYNAKLARI TEMEL AMACI
En iyi insan kaynakları uygulamaları ile desteklenen mükemmel insan kaynağına sahip olmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  • Eczacıbaşı Bilişim’in stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmasını sağlamak,
  • İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün Kuruluş hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  • Kuruluşa eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, çalışan yetiştiren, Eczacıbaşı değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmaktır.