1.1.1 EĞİTİM VE GELİŞTİRME TEMEL AMACI
Çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri; performans yönetimi uygulamaları ve kariyer haritalarına paralel biçimde, kendi hedefleri doğrultusunda belirlenir, olması gerekene göre farkların kapatılması için gerekli bireysel gelişme ve hareket planları yapılır. Tüm çalışanlara gelişmeleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır.
Eğitim faaliyetlerinin kuruluşun iş alanı ve öncelikleri ile bağlantılı yürütülmesi; eğitimlerin kuruluşun stratejik hedefleri ile ilişkili düşünülmesi ve planların bu yönde gerçekleştirilmesi esastır.

1.1.2 EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Kuruluşta bütün çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme planlarının oluşturulması esastır.Kişinin iş profilinin gerektirdiği hedeflere ulaşabilmesi ve gelecekteki kariyer gelişimini sağlaması amacıyla yetkinliklerinin (bilgi, beceri ve davranışların) geliştirilmesi hedeflenir.

Gerçekleştirilen yetkinlik değerlendirme, iş simulasyonları ya da farklı platformdaki değerlendirme sonuçlarına göre gelişmeye açık alanların geliştirilmesi, güçlü yönlerin daha da güçlü hale getirilmesi için gelişim planı yapılır. İlgili plan, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından takip edilir ve etkinleştirilir.

Eğitimin etkinliğini ölçümlemek amacıyla Return on Investment yaklaşımı ile sistemsel bir süreç izlenmektedir.