İletişim
captcha

Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 5 Levent 34394 İstanbul / Türkiye

Telefon:0212 350 88 07

Faks:0212 350 88 99

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıdaki link üzerinde açıklanan dört yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak ve metnin tamamını okumak için tıklayınız.

Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası için tıklayınız.