Eczacıbaşı Bilişim, sunduğu hizmetlerin hassas veriler içerdiğini göz önünde tutar. Bu nedenle sahip olduğu ISO-27001 uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar altında kontrollerini yapar.

  • Politika ve prosedürler yazılı olarak doküman yönetim sisteminde saklanır.
  • Standardın gereği olarak oluşturulan kayıtlar dokümante edilir, düzenli gözden geçilir ve doküman yönetim sisteminde kontrollü olarak güncellenir.
  • Sürekli iyileştirme amacıyla Düzeltici Faaliyetler planlanır ve takip edilir.
  • Varlık envanteri düzenli olarak gözden geçirilir ve riskler takip edilir.
  • Farkındalığı artırmak için her sene düzenli olarak çalışanlarımız eğitim alır.
  • Temiz masa, temiz ekran kuralları uygulanır.
  • Mobil cihaz yönetimi yapılır.
  • Yasalara ve mevzuata uyum takip edilir.
  • İş sürekliliği planı ve senaryoları uygulanır.