MQTT Nedir? IoT ile Bağlantısı Nedir?

Öncelikle Kavramlara Bakalım Message Queuing Telemetry Transport yani MQTT mesajın karşı tarafa gönderilmesi için kullanılan bir haberleşme protokoldür. Bu haberleşme trafiğini kontrol eden yöneticiye BROKER, mesaj yayınına PUBLISH ve bu mesaj yayınına abone olanlara SUBSCRIBE denmektedir. Aşağıdaki görselde bu kavramlar daha iyi anlaşılacaktır. MQTT de asenkron bir haberleşme kullanılmaktadır. Mesajı yayınlayan ve mesaja abone olanlar […]

İş Süreçleri Otomasyonuna Nereden Başlamalı?

Konuyu basitçe tanımlamamız gerekirse, iş süreçleri otomasyon sistemi kullanımı raporlanabilir kullanışlı veri kalitesini, süreç kalitesini ve tutarlılığını arttırmakla birlikte iş kayıplarını ve tıkanıklarını önler. Görevi manuel olarak takip etmek yerine, görsel akış diyagramı ile anlık görüntüleyebilir ve performansını izleyebilirsiniz. Süreçlerin işleyişine güvendiğinizde üretime daha çok zaman ayırabilirsiniz. Peki bu değişime nasıl başlayabilirsiniz? Analizin Önemi İş […]

Olağanüstü Durumda Üst Yönetimin Beklediği İş Sürekliliğini Sağlayabilecek misiniz? Sadece BT’den mi Bekliyorsunuz?

İş sürekliliği, bir organizasyonun müşterilerinin, sağlayıcılarının, düzenleyici otoritelerin vb. kritik sistemlere erişmesi gereken tüm partilerin kullanımına açık olması durumudur. Bir organizasyonun müşterilerinin, sağlayıcılarının, düzenleyici otoritelerin vb. kritik sistemlere erişmesi gereken tüm partilerin kullanımına açık olması durumunu iş sürekliliği kavramı ile ifade edebiliriz. Olağanüstü durum ya da kabul edilemeyecek kadar uzun sürecek durum karşısında kritik fonksiyonların […]

Gösterge Işıklarının Gücünü Keşfedin

Millennium Falcon’u uçururken Han Solo’nun önündeki kokpitten gözlerini alamadığını fark ettiniz mi? Geminin tasarımı ve yapımı asıl iş gibi görünse de asıl görevi uçmak… Uçmak ve ışık hızına ulaşabilmek için Han’ın komutasına ihtiyacı varken Han’ın da komuta edebilmesi için önündeki kokpite ihtiyacı var. Peki, ya gösterge paneli olmasaydı Millennium Falcon gerçekten tüm yaptıklarını başarabilir ve […]

Müşteri Beklentileri ve İş Sürekliliği

2016’nın rekabet dolu ortamında her geçen gün oyuncuların çoğaldığı bir pazarda müşteri odaklılık bir 10 sene öncesi ile kıyaslandığında farklı bileşenler kazanmaya başladı. Hiç şüphe yok ki, sadık müşteriler yaratma fikrinin temelinde müşteriye beklentileri konusunda hızlı dönüş yapabilme, hızlı çözümler getirebilme, iş sürekliliğinin garantörü olma, kesintisiz muhatap sağlayabilme gibi bileşenler bulunuyor. Bu bileşenlerden birinin aksaması […]

Kurumsal İçerik Yönetim Sistemleri

Bilişim teknolojileri geliştikçe dijital verilerimiz de katlanarak artmaya devam ediyor. Bu dijital verileri bir süre sonra saklamak ve idare etmek özellikle kuruluşlar için başlı başına bir problemdir. İçerikleri saklamak, belirli izinler doğrultusunda erişim sağlamak ve bu verileri güzel bir arayüz ile birlikte kullanıcılara sunmak gerekir. Ofis dokümanları, proje dosyaları, resimler, videolar ve daha birçok içeriğin […]

Neden SAP Hana’ya Geçmeliyim?

Son zamanlarda birçok SAP müşterisinin aklında hep aynı soru var ‘SAP Hana’ya geçmeli miyim?’ . Bu soruyu cevaplamadan önce ‘SAP Hana nedir?’ önce ona bakalım. SAP ilk kurulduğu 1979 yılından bugüne database mimarisi olarak RDMS(Relational Database Management System) yapısında ve büyük veriler üzerinde çalışmasına imkan verecek şekilde optimize edilerek gelindi. Günümüzün en büyük gerekliliği performansken, […]

Li-Fi Teknolojisi

Nikola Tesla’nın 1897 yılında patentini alarak baslattıgı ve 1899 yılında ilk basarılı deneyini yapmasıyla ortaya cıkan akım “Kablosuz Elektrik İletimi”. Dr. Tesla, 1899 yılında 50Km uzaklıkda bulunan 200 adet, 10Kw akkor ampulü kablosuz olarak yakmayı basarmıstı. Bu deney zaman içerisinde tekrarlanmaya çalışılsa da malesef ki mümkün olmadı. Zaman içerisinde parallel deneyler ve ilerleyen Teknoloji bizi […]